Image

NDËRTIMI I PISHINAVE TË BETONIT

Trendi i ndërtimit të pishinave të betonit të armuar, për relaksim dhe rekreacion, është në rritje  kështu që pishinat kanë filluar të ndërtohen në madhësi dhe forma të ndryshm...

Më shumë
Image

Përmirësimi i cilësisë së elementeve të parafabrikuara të betonit duke aplikuar aditivë ADING

REKOMANDIME PËR PRODHUESIT E ELEMENTEVE TË PARAFABRIKUAR TË BETONIT- "EPB" (paver elemente, pllaka bekatoni, kube betoni - terma që më së shpeshti përdoren për këtë lloj elementesh ndërtimorë). Ato jan&e...

Më shumë

ADING ME DONACION MATERIAL DHE ME AKTIVITETE NDËRTIMORE MORI PJESË NË NDËRTIMIN E SPITALIT USHTARAK MOBIL “ROL-2” NË AFËRSI TË KLINIKËS INFEKTIVE

ADING bëri një donacion me material dhe aktivitete ndërtimore për vendosjen e mbrojtjes hidroizolue...

Distanca është pjesë përbërëse kryesore për shëndetin tonë!

Distanca midis nesh është thelbësore për parandalimin e COVID 19. Prandaj, ne do ta transformo...

Takimi vjetor përmbyllës i Grupit ADING për vitin 2019

Më 14.12.2019 u mbajt takimi vjetor përmbyllës i Grupit Ading, në prani të anëtarëve...

Pjesëmarrje dhe prezantime të ekspertëve të Ading gjatë Simpoziumit SHKNM 2019

 "Simpoziumi i 18-të i Shoqatës së Konstruktorëve Ndërtimorë të Maqedonisë...