Image

Изработка на тениски и други спортско-рекреативни терени на акрилатна основа

Денешната форма на играта, тенисот ја добил во Франција , кога во текот на XVI, XVII и XVIII век тенисот станал спорт на благородниците и кралското семејство. Потоа се проширил низ Европа, а најпопуларен станал во Англија. Првиот турнир се одиграл на трева, во пр...

Повеќе
Image

Хидроизолација на санитарни јазли

Кај просториите, кои имаат директен контакт со вода и влага (бањи, санитарии, кујни) функционалноста и одржувањето се примарни за здрав и нормален живот. Поради тоа нивната изведба, санација и реконструкција бараат посебно внимание и прецизност. Проблемите кои с...

Повеќе

АДИНГ СО ДОНАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ И ИЗВЕДБА УЧЕСТВУВА ВО ИЗГРАДБАТА НА МОБИЛНА ВОЕНА БОЛНИЦА „РОЛ-2“ ВО БЛИЗИНА НА ИНФЕКТИВНАТА КЛИНИКА-СКОПЈЕ

Заради итноста на ситуацијата, на вонредна седница на УО на АДИНГ одржана на 27.Март, донесена е одлука за донација за ...

Растојанието е клучна состојка за нашето здравје!

Растојанието помеѓу нас е од клучно значење за стопирање на пандемијата со COVID 19. Затоа нашето лого времено го транс...

Годишен завршен состанок на Групацијата АДИНГ за 2019 година

На 14.12.2019 се одржа годишниот завршен состанок на групацијата Адинг, во присуство на членовите на Управниот и Надзор...

Признание за успешна соработка со Градежниот факултет

Градежниот факултет при УКИМ годинава слави 70 години постоење. Во рамките на свечен настан одржан во рамките на факулт...

Учество и стручни презентации на Адинг за време на Симпозиумот на ДГКМ 2019

“18ти Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори на Македонија (ДГКМ 2019)” се одржа од 2. до 5. Октом...